بخش بزرگی از فرانسویان به آب بهداشتی دسترسی ندارند

تهران- ایرنا – یک فیلم مستند افشا کرده که کیفیت آب لوله کشی دستکم یک چهارم از مناطق شهری این کشور اروپایی زیر استانداردهای بهداشتی دولت قرار دارد و قابل آشامیدن نیست.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.