۳۴ هزار مترمربع از اراضی کشاورزی استان همدان سند تک برگی دارد

«اصغر پیرهادی» روز دوشنبه در گفت و گو با خبرنگار ایرنا با بیان اینکه همدان از نظر وسعت اراضی کشاورزی جزو ۱۰ استان نخست کشور است افزود: از حدود ۲ میلیون هکتار اراضی استان همدان ۶۹۰ هزار اراضی ملی، ۳۰۰ هزار هکتار اراضی شهری، روستایی و دستگاه اجرایی و یک میلیون هکتار اراضی کشاورزی است.

وی ادامه داد: سازمان امور اراضی در راستای اجرای وظایف محوله اقدام خوبی در تهیه نقشه کرده است و بیش از ۱۵۵ هزار هکتار از اراضی در قالب ۱۴۰ هزار قطعه زمین کشاورزی نقشه تهیه شده و به سامانه جامع حدنگار ثبت اسناد ارائه، بارگذاری و جانمایی شده است.

مدیرکل ثبت اسناد و املاک استان همدان اظهار داشت: حدود ۹۶.۵ درصد از اراضی کشاورزی این استان سند تک برگی ندارند و علت استقبال نکردن کشاورزان برای مستند سازی املاک، نگرانی در زمینه دریافت مالیات، حذف یارانه، ارائه نکردن خدمات در نهضت ملی مسکن به علت ثبت مالکیت این افراد است.
پیرهادی افزود: دومین علت استقبال نکردن کشاورزان برای دریافت سند تک برگی به قانون برمی گردد چراکه ماده ۲ قانون «خُرد شدن اراضی» مصوب سال ۸۵ اجازه صدور سند تک برگی به اراضی کشاورزی کمتر از ۱۰ هکتار نمی دهد.

وی اضافه کرد: میانگین قطعات کشاورزی در استان همدان همدان ۱.۲ هکتار است و با ۱۰ هکتار فاصله زیادی دارد با این توصیف بیش از ۸۵ درصد اراضی این استان که زیر حد نصاب تعیین شده هستند نمی توانند سند دریافت کنند.

مدیرکل ثبت اسناد و املاک استان همدان ادامه داد: به تازگی قانونی در مجلس شورای اسلامی با عنوان «امنیت غذایی» تصویب که در ماده ۱۲ آن حد و نصاب برای صدور سند حذف شده که امید می رود این قانون مورد تایید شورای نگهبان نیز قرار گیرد.

پیرهادی یادآوری کرد: با توجه به واگذاری اسناد در سال ۱۳۴۰ و مشخص نکردن حدود دقیق اراضی، برخی اسناد مالکیت «نسق زراعی» با حدود اراضی همخوانی ندارد و سند متعلق به زمین ۲ هکتاری بر روی زمین ۲.۵ هکتار است بنابراین در صورت مراجعه برای دریافت سند تک برگی ، امور اراضی متقاضی پرداخت هزینه نیم هکتار مازاد بر سند به قیمت روز است که این موضوع هم در استقبال نکردن کشاورزان برای دریافت سند تک برگی تاثیر داشته است.

وی ادامه داد: در اسناد عادی، حدود زمین زارعی و نسق مازاد ملاک نبوده و بدون پرداخت وجهی به امور اراضی می توانند نسبت به دریافت سند تک برگی، تعیین تکلیف و هویت دار کردن زمین اقدام کنند.

مدیرکل ثبت اسناد و املاک استان همدان گفت: از حدود ۲ میلیون هکتار اراضی این استان ۶۹۰ هزار هکتار اراضی ملی هستند که تاکنون برای ۶۸۹ هزار هکتار سند تک برگی صادر شده است.

پیرهادی اضافه کرد: کمتر از نیم درصد اراضی ملی بدون سند هستند که این اراضی واقع در مناطق شهری و مورد اختلاف با اوقاف و امورخیریه است.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.