کیفرخواست عامل شهادت ٢ بسیجی در مشهد صادر شد

مشهد- ایرنا- دادستان مرکز خراسان رضوی گفت: کیفرخواست پرونده جنایت خیابان حرعاملی و شهادت ۲ دانشجوی بسیجی صادر و پرونده جهت رسیدگی به دادگاه ارسال شد.

دیدگاهتان را بنویسید