وزارت بهداشت هر هفته یک طرح آماده بهره برداری و افتتاح دارد

ایرنا – ایلام – معاون اجرایی رییس جمهور با بیان اینکه وزارت بهداشت هر هفته تا پایان سال، یک طرح آماده بهره برداری و افتتاح دارد، گفت: تاکید رییس جمهور و هیئت دولت خدمت خالصانه به مردم ایلام است.

دیدگاهتان را بنویسید