شهرداری تهران به تعهدات خود در قبال بهسازی پارک پردیسان عمل کند

تهران – ایرنا – معاون توسعه مدیریت، حقوقی و امور مجلس سازمان حفاظت محیط زیست به منظور بهسازی پارک طبیعت پردیسان، بر اجرای مفاد تفاهمنامه فیمابین سال ۱۳۹۶ توسط شهرداری تهران تاکید کرد.

دیدگاهتان را بنویسید