ساماندهی نیروهای مازاد دغدغه همیشگی شهرداری ساری این بار با طرح سوال از شهردار

ساری- ایرنا- پرداخت حقوق کارکنان شهرداری ساری ۲ ماه به تعویق افتاد، ساماندهی وتعیین و تکلیف نیروهای شهرداری ، تبدیل وضعیت نیروهای ایثارگران وچرایی توجه به طرح های کم اهمیت شهری ازسوالات یکی ازاعضای شورای اسلامی شهر ساری بوده که شهردار طبق معمول مشکلات درآمدی و بدهی های گذشته رادلیل بروز چنین مشکلات عنوان کرد.

دیدگاهتان را بنویسید