تحلیل جامعه شناختی حوادث شهریور و مهر ۱۴۰۱ در دانشگاه شیراز

شیراز- ایرنا- نشست مساله‌شناسی و جامعه‌شناسی سیاسی روز یکشنبه ۲۹ آبانماه با تأکید بر تحلیل جامعه شناختی حوادث شهریور و مهر ۱۴۰۱ در دانشکده حقوق و علوم سیاسی شیراز برگزار شد و در این نشست ابعاد مختلف این حوادث مورد بررسی قرار گرفت.

دیدگاهتان را بنویسید