ببینید| برخی کاندیداها با شرکت در عروسی‌ یا وعدهِ دادنِ وام، رأی جمع می کنند /باید این پلشتی ها در عرصه انتخابات را جمع کنیم

عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی می‌گوید: در انتخابات مجلس دوازدهم، برخی کاندیداها در جشن عروسی مردم شرکت می‌کردند و رفتارهای داش مشتی داشتند و یا به مردم می‌گفتند فرزند شما را استخدام می‌کنم و…

ببینید| برخی کاندیداها با شرکت در عروسی‌ یا وعدهِ دادنِ وام، رأی جمع می کنند /باید این پلشتی ها در عرصه انتخابات را جمع کنیم

دیدگاهتان را بنویسید