بازار مبلمان عطاآباد در گلستان

عطا آباد در بخش مرکزی شهرستان آق قلا استان گلستان قرار دارد و به صورت روستای کار آفرین توانسته در زمینه مبلمان و صنایع وابسته به عنوان قطب تولید مبلمان در استان گلستان و کشور شناخته شود.در حال حاضر تعداد ۲۵۰ واحد کارگاه در روستا فعال است و بیش از ۲۰۰۰ نفر به طور مستقیم در آنجا مشغول کسب کار هستند.

دیدگاهتان را بنویسید