استاد دانشگاه فردوسی مشهد: دانشگاه باید محیطی امن برای مطالبات دانشجویان باشد

مشهد-ایرنا- عضو هیات علمی دانشکده الهیات دانشگاه فردوسی مشهد گفت: دانشگاه باید الگوی مناسبی برای مطالبات بر حق و محیط امن برای دانشجویان از این بابت باشد.

دیدگاهتان را بنویسید