آموزش فتوشاپ و انجام کلیه خدمات طراحی عکس و روتوش با فتوشاپ

نقش هنرمندان معلول بر دیوار زندگی

در این هنرستان، هنرهای معلولان ظهور و بروز دارد؛ جایی که روی دیوارهای سالن های آن، نمونه آثار تولید شده دانش آموزان در کارگاه های مشبک، پیکرتراشی و نقاشی نصب شده است. آثاری که هر کدام در نوع خود بی نظیر و دارای جذابیت های خاصی هستند و در…