آموزش فتوشاپ و انجام کلیه خدمات طراحی عکس و روتوش با فتوشاپ

عکس: زمانی که نان هم کوپنی بود!

0

سرویس عکس و فیلم فردا: کوپن نان در هنگام قحطی و جیره بندی در سال ۱۳۲۲ را مشاهده می کنید.  

Leave A Reply

Your email address will not be published.